Альбом к 100-летию (1805–1905) Харьковского университета

Анотація

Цей Альбом, видання якого здійснено за ініціативою Харківського фотографа Ал. Мих. Іваницького і виконано на його особисті кошти, за походженням, стоїть у тісному зв'язку з рядом видань з історії Харківського Університету, викликаних столітнім ювілеєм його в 1905 році. Мета видання полягала, головним чином, у тому, щоб скласти колекцію портретів усіх університетських діячів за 100 років існування Університету. Крім того, передбачалося дати знімки і з інших пам'яток, що характеризують університетське життя за минуле століття.

Опис

Багалій Дмитро Іванович (1857-1932), відомий історик, архівознавець, громадський діяч. Випускник Університету св. Володимира (м. Київ, 1880), професор, ректор Харківського університету, завідувач Харківського історичного архіву, член Державної Ради (С.-Петербург, 1906, 1910–1914), голова Харківської міської Думи (1914–1917), академік Всеукраїнської Академії наук , організатор та директор Інституту української культури та Інституту Тараса Шевченка. Найбільш відомі роботи: «Колонізація Новоросійського краю та його перші кроки шляхом культури» (1889), «Магдебурзьке право в Лівобережній Малоросії» (1892), «Досвід історії Харківського університету (за неопублікованими матеріалами)» у 2 т. (1893–1904) ), «Історія міста Харкова за 250 років його існування» у 2 т. (у співавторстві, 1905–1906), «Історія Слобідської України» (1918), «Український мандрований філософ Г. С. Сковорода» (1926). Іваницький Олексій Михайлович (1855–1920), відомий харківський фотограф-художник кінця ХІХ – початку ХХ ст. Його роботи вирізняються високою якістю, оригінальністю композицій, новаторськими знахідками. Найбільш відомі такі серії фотографій О. М. Іваницького: «Аварія Імператорського поїзду поблизу станції Борки під Харковом 17 жовтня 1888 року», «Український театр. Актори Тобілевичі», фотопортрети О. Чехова, М. Горького, В. Комісаржевської. Був удостоєний золотої та двох срібних медалей за свої фотографії, представлені на всеросійських та міжнародних виставках.

Ключові слова

история Харьковского университета, Харьковский университет, юбилейное университетское издание, коллекция портретов университетских деятелей, харьковский фотограф, фотография 1905 г., портрет императора Александра І, портрет Каразина В.Н., надмогильный памятник В.Н. Каразина в г. Николаеве, автограф Каразина В.Н., автографы профессоров Императорского Харьковского университета, портреты ректоров Императорского Харьковского университета с 1805 по 1905 гг., портреты лиц, оказывавших содействие Императорскому Харьковскому университету, портреты профессоров и преподавателей историко-филологического факультета, фотографии кабинетов и лабораторий физико-математического факультета, портреты профессоров и преподавателей физико-математического факультета, фотографии зоологического и ботанического кабинетов Императорского Харьковского университета, фотографии оранжереи физико-математического факультета Императорского Харьковского университета, портреты профессоров и преподавателей юридического факультета, портреты профессоров и преподавателей медицинского факультета, портреты профессоров и преподавателей Императорского Харьковского университета 1905 г., фотографии клиник и аудиторий медицинского факультета, портреты почетных членов Императорского Харьковского университета до 1863 г., портреты выдающихся питомцев Императорского Харьковского университета, фотографии дипломов Императорского Харьковского университета, фотографии студенческих билетов Императорского Харьковского университета, фотография штрафной книги, фотографии зданий и внутренних помещений Императорского Харьковского университета, фотография фундаментальной библиотеки Императорского Харьковского университета, портреты заведующих фундаментальной библиотекой и университетским архивом, портреты служителей и швейцаров Императорского Харьковского университета, фотографии памятников на могилах умерших профессоров Императорского Харьковского университета, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Book and library history

Бібліографічний опис

Альбом к 100-летию (1805–1905) Харьковского университета / издан под ред. проф. Д. И. Багалея фотографом А. М. Иваницким. – X., 1905. – 40 отд. л. фото.