eScriptorium - archive of rare publications and manuscripts for science and education

eScriptorium - архів рідкісних видань і рукописів для науки та освіти

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Електронний архів містить повні цифрові копії (або окремі фрагменти) рідкісних видань та рукописів і створюється з освітньою та науковою метою.

У проєкті можуть брати участь бібліотеки закладів вищої освіти України, які мають відповідні фонди та можливість їх оцифрування. Розміщені в eScriptorium електронні версії документів, як і оригінали, є власністю бібліотек, які їх надали.

У разі використання матеріалів з науковою та освітньою метою, просимо надавати посилання на архів.

Комерційне використання ресурсів архіву заборонено.

The digital archive contains full digital copies (or separate fragments) of rare publications and manuscripts and is created for educational and scientific purposes.

Ukrainian academic libraries that have the appropriate collections and the ability to digitise them can participate in the project. The digital versions of documents posted in eScriptorium, as well as the originals, are the property of the libraries that provided them.

When using the materials for scientific and educational purposes, please provide a link to the archive.

Commercial use of the archive's resources is prohibited.

З усіх питань просимо звертатися: escriptorium@karazin.ua

 

Нові надходження

Документ
Сборник Харьковского историко-филологического общества Харьковского университета. Т.1. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московскаго государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ.) в XVI-XVIII столетии, собранные в разных архивах и редактированные Д.И. Багалеем. Харьков: Типография К.П. Счасни, 1886. -361 с.
(Харьков: Типография К.П. Счасни, 1886) б/а
Документи справжнього збірника відносяться до історії колонізації, а до історії внутрішнього побуту населення степової околиці - станових відносин, економічного стану, управління та землеволодіння.
Документ
Журнал Министерства народного просвещения. - Ч.51, №5-6: май-июнь
(Санкт-Петербур: В типографии Императорской академии наук, 1846) б/а
До 1825-1829 р. див: Записки Департаменту народної освіти. З 1906 див: Журнал Міністерства народної освіти. Нова серія
Документ
Журнал Министерства народного просвещения. – Ч.221, №5-6: май-июнь
(1882) б/а
До 1825-1829 р. див: Записки Департаменту народної освіти. З 1906 див: Журнал Міністерства народної освіти. Нова серія
Документ
Духовный вестник. Т. 13
(Харьков : В Университетской типографии, 1866) б/а
Документ
Русская мысль. Г.34. Кн.9: сентябрь
(Москва-Петербург: Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1913)
У номері публікуються мистецькі твори: п'єси, оповідання, вірші, що відображають сучасне естетичне світосприйняття інтелігенції. Наукові статті про політику, літературу, філософію, педагогіку. Номер містить огляди та критичні нотатки книг з літератури, історії, географії