Статистический справочник по Полтавской губернии на 1916 год. Вып.9

Анотація

Справжній випуск Статистичного Довідника складено за тією самою програмою, як і попередні випуски, у повнішому й переробленому вигляді наведено відомості про споживчі норми в дрібних господарствах та їхні бюджети, а також розширено обсяг відомостей, що стосуються економічних заходів земств Полтавської губернії. У наступних випусках передбачається ще більше розширити обсяг відомостей щодо земського господарства - народної освіти, медицини, земських сільськогосподарських складів тощо, що за наявності існування повітових відділів Статистичного Бюро видається тепер легко здійсненним, бо відомості отримуватимуться в однаковому масштабі. Завідувач Статистичним Бюро Г. Ротмістров.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Statistics, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Agricultural history, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of technology and industry, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of medicine, Полтавська губернія, статистичний довідник, 1916 рік, 1914 рік, Ротмістров, Григорій Григорович, простір губернії та її адміністративний поділ, населені пункти, господарства, житла і споруди, земельні угіддя та земельна власність, землекористування та землеробство, 1915 рік, сільськогосподарське скотарство, промислові підприємства губернії та технічні виробництва в сільському господарстві, пересування найважливіших вантажів залізничними лініями Полтавської губернії, кустарно-реміснича промисловість у селах, платежі та податки, переселення із Полтавської губернії 1914 року, парафіяльно-витратні бюджети та продовольчі норми селян і козаків Полтавської губернії, земські видатки та доходи на 1915 рік, народна освіта, деякі дані щодо сільськогосподарських та економічних заходів земств, операції взаємного земського страхування в 1914 році, пожежі 1914 року

Бібліографічний опис

Статистический справочник по Полтавской губернии на 1916 год. Вып.9 / Полтавское губернское земство. Статистическое бюро; Предисл. Г.Г. Ротмистров . – Полтава : Типография Т-ва Печатного Дела, 1916 . – V, 234 с.