Записки Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. Год третий: 1878

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1879

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Варшава : В Типографии Варшавского учебного округа

Анотація

Опис

Примітка: Сторінка 153 помилково пронумерована 151
Мета цих записок – знайомити вчене та промислове товариство з діяльністю Інституту та його установ, працями викладачів та учнів, звіти про поїздки та екскурсії, тощо

Ключові слова

Звіт про стан діяльності у 1878 році, Праці викладачів, Спостереження на метеорологічній станції за 1878 рік, Список студентів на 1 січня 1879 року

Бібліографічний опис

Записки Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. Год третий: 1878 / Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства. – Варшава : В Типографии Варшавского учебного округа, 1879. – Пагинация раздельная