Философия Григория Саввича Сковороды, украинского философа XVIII столетия. (Род. 1722 г., ум. 1794 г.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1894

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Москва : Типо-литография Высочайше утвержденного Т-ва И.Н. Кушнерев и К°

Анотація

Опис

Статтю присвячено сторіччю від дня смерті українського філософа Григорія Савича Сковороди. Сковорода – філософ-мораліст: він діяв і живим словом, і творами. Розуміючи значення західноєвропейської цивілізації, він озброювався проти утилітарного спрямування умів, який заглушував усі вищі запити духу. Відповідь на ці вищі запити він знайшов у Біблії та в давній класичній філософії, яка оберігла Сковороду як від містицизму, до якого він був схильний за природою, так і від раціоналізму XVIII ст.

Ключові слова

Сковорода Григорій Савич, украинский философ XVIII столетия, философия Григория Саввича Сковороды, философия, практическая философия Сковороды

Бібліографічний опис

Зеленогорский, Федор Александрович. Философия Григория Саввича Сковороды, украинского философа XVIII столетия. (Род. 1722 г., ум. 1794 г.) / Ф.А. Зеленогорский // Вопросы философии и психологии / Московское психологическое общество. – Москва, 1894. – Кн. 23 (3). – С. 197–234 ; Кн. 24 (4). – 281–315 с.