Русская историография : Лекции, читанные в Харьковском университете. Том I

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1907

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьков : Типо-литография С. Иванченко.
Харьков: Издание студентов Историко-филологического факультета.

Анотація

Издание студентов Историко-филологического факультета.
Видання студентів Історико-філологічного факультету.

Опис

Ключові слова

русская историография, лекции Д.И. Багалея, историографические труды, собрание исторических материалов, Румянцевская эпоха, археологическая экспедиция, археографические комиссии, деятельность ученых обществ, архивы, летопись, автор русской летописи, летописный список, «Повесть временных лет», летопись Якимовская, новгородские летописи, хронографы, повествования, жития, акты, сказания иностранцев, мемуары русских людей, Ломоносов Михаил Васильевич, Щербатов Михаил Михайлович, Болтин Иван Никитич, Байер Готлиб Зигфрид, школа немецких академиков в русской историографии, Миллер Дмитрий Петрович, Карамзин Николай Михайлович, история государства Российского, скептическая школа, историко-юридическая школа, славянофильская школа, историко-географическое направление, историко-археологическое направление, западно-русская школа в русской историографии, южно-русская школа в русской историографии, дополнение к истории Карамзина, російська історіографія, лекції Д.І. Багалея, історіографічні праці, збори історичних матеріалів, Рум'янцівська епоха, археологічна експедиція, археографічні комісії, діяльність вчених товариств, архіви, літопис, автор руського літопису, літописний список, літопис Якимівський, новгородські літописи, хронографи, оповідь, житія, акти, оповіді іноземців, мемуари російських людей, Ломоносов Михайло Васильович, Щербатов Михайло Михайлович, Болтін Іван Микитович, Байєр Готліб Зігфрід, школа німецьких академіків у російській історіографії, Міллер Дмитро Петрович, Карамзін Микола Михайлович, історія держави Російської, скептична школа, історико-юридична школа, слов'янофільська школа, історико-географічне спрямування, історико-археологічний напрямок, західно-російська школа в російській історіографії, південно-російська школа в російській історіографії, доповнення до історії Карамзіна

Бібліографічний опис

Багалей, Дмитрий Иванович . Русская историография : Лекции, читанные в Харьковском университете. Том I / Д.И. Багалей. – Х. : Типо-литография С. Иванченко, 1907. – [550] с., разд. паг.