Профессор Альберт Самойлович Питра

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1902

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : Паровая типо-литография М. Зильберберг и С-вья

Анотація

Із фондів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Life and scientific work description of Professor of Kharkov University A.S. Pitra.

Опис

Ключові слова

Питра Альберт Самойлович, портрет А.С. Питры, Харьковский университет, профессор Харьковского университета

Бібліографічний опис

Попов, Митрофан Алесеевич. Профессор Альберт Самойлович Питра // Записки Императорского Харьковского университета. – Х.,1902. – Кн. 2. – С. 1–35, разд. паг.