Памяти профессора А. А. Потебни : († 29-го ноября 1891 года)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1901

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : Тип. Губерн. Правления

Анотація

Спогади про життя та діяльність видатного російського філолога О. А. Потебні. Memories of the life and work of an outstanding Russian philologist A.A. Potebnya.

Опис

Ключові слова

Потебня Александр Афанасьевич, Potebnya A.A., профессор Харьковского университета, Professor of Kharkov University, профессор филологии

Бібліографічний опис

Редин Е.К. Памяти профессора А. А. Потебни : († 29-го ноября 1891 года) / Е.К. Редин. – Х. : Тип. Губерн. Правления, 1901. – 15 с.