Харьковский Демокрит: Тысяча первый журнал

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1816

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьков : Типография Харьковского университета

Анотація

«Харьковский Демокрит» – український журнал, що виходив у Харкові щомісячно з січня по червень 1816 року. Його видавцем та редактором був Василь Григорович Маслович (1793–1841), який узяв за взірець петербурзький журнал «Демокрит» (1815 р.). «Харьковский Демокрит» – перше українське періодичне видання гумористичного та сатиричного напрямку. До кола авторів увійшли харківські письменники Я. М. Нахімов, Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, Д. Ярославський, О. М. Сомов. Матеріал групувався по трьом розділам (поезія, проза, «суміш») та публікувався російською мовою. До тексту бурлескної поеми В. Масловича «Основание Харькова» вперше на сторінках періодики Східної України було введено українську мову. Натяки на соціальну несправедливість, які з’являлися на сторінках часопису, визвали незадоволення цензури. З переїздом Масловича до Петербургу в червні 1816 року журнал припинив існування. «Kharkov Democrit» is a Ukrainian magazine published in Kharkov every month from January till June 1816. Vasiliy Hrygorievich Maslovich (1793-1841), its publisher and editor, took St. Petersburg «Democrit»; as an example (1815). «Kharkov Democrit»; was a first Ukrainian periodical edition in a humorous and sarcastic style. Kharkov writers A.Nahimov, H.Kvitka-Osnovianenko, D.Yaroslavskiy, O.Somov are among the number of authors. The material was grouped in 3 chapters (poetry, prose, «mix») and was published in Russian. For the first time in the pages of periodicals in Western Ukraine the Ukrainian language was put in to text of a burlesque poem «Kharkov foundation»; by V. Maslovich. Hints of social injustice that appeared in the magazine pages caused censorship dissatisfaction. The magazine ceased to exist in June 1816 with the movement of Maslovich to St. Petersburg.

Опис

Цей електрониий ресурс представлений також у Світовій цифровій бібліотеці (WDL) - http://www.wdl.org/ru/item/14750/

Ключові слова

Харьковский университет, Маслович, Василий Григорьевич, український журнал, editor V. Maslovich, Kharkov Democrit, first humorous magazine in Ukraine

Бібліографічний опис

Харьковский Демокрит: Тысяча первый журнал. № 1-6. - Харьков : Типография Харьковского университета, 1816. - [380 с.].- Конволют.