Експериментальна медицина. – 1936. – № 6 (червень)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1936-06

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Державне медичне видавництво України

Анотація

Орган Українського інституту експериментальної медицини – УІЕМ – філії Всесоюзного інституту експериментальної медицини (ВІЕМ). Редакція журнала – Харків, вул. К. Лібкнехта, № 1. Редакційна колегія: акад. О.О. Богомолець, акад. В.П. Воробйов, проф. Я.І. Ліфшиц (відповідальний редактор), д-р М.М. Лангер (відповідальний секретар).

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of medicine, Research Subject Categories::MEDICINE, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Mass communication, Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР про Конституцію Союзу РСР, Фердман Д.Л., професор, Сучасні шляхи вивчання біохімії м’язової діяльності, Дяченко С.С., Антигенна структура черевнотифозної палички за A. Felix’om, Генес С.Г., професор, Чарна П.М., Про механізм аліментарної гіперглікемії, Каплан П.М., Компенсаторні властивості печінки у вуглеводному обміні, Караванов Г.Г., Караванов А.Г., Перельштейн А.Е., До клініки переливання трупної крові, Elmenhoff-Nielsen B., Дослідження гетерогенних F-антитіл при інфекційному мононуклеозі, Канцер А.Г., Виснаження підшлункової залози при тривалій роботі, Рашба Е.Я., До методики визначення каталази в тканинах, Шмаль Д.Д., Рефракто-віскозиметричні зміни сироватки собак при експериментальній алкоголізації, Гречко В.А., Коломойцев Л.Р., Лісовський А.Е., Про зміну холестерину крові при черевнотифозній вакцинації, Щукарев О.М., професор, Асс Т.В., професор, Путілін М.І., Феноловий ізотермічний калориметр (для потреб фізіології), Караванов Г.Г., До питання про техніку цитратного методу переливання крові, Kharkiv magazine, Харків, історія медицини, медицина, досягнення наукової медицини, Швидкість появи гіперглікемії при навантаженні тростинним цукром, Зміна речовин, які належать до буферної системи підшлункового соку

Бібліографічний опис

Експериментальна медицина : щомісячний журнал. – Харків : Державне медичне видавництво України, 1936. – № 6 (червень). – 140, (4) с.