Zycia Sapiehow y listy od monarchow, ksiąźąt, yroźnych panujących do tychźe pisane. T. II

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1791

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

W Wilnie : W Drukarni J. K. Mości przy Akademii

Анотація

Заставка, кінцівки, грав. мал. на тит.арк. Пров.: запис на тит. арк.: Dono Ill[u]str[i]ss[i]mi Davidis Pilchowski Suffraganei Decani Praelatiet Officialis Gener. Dioeces. Viln[ensis] nec non Publica Jnstitutioni Praefecti. Accessit BibliothecaePublicae Scholae Principis M[agnus].D[ucatus].L[ithuaniae] 1794; штамп на тит. арк.: BIBLIOTH.CAES. UNIVER. CHARCOV.

Опис

№259853

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Book and library history, Kognowicki Kazimierz (1736–1825), Сапеги, життєопис, листи монархів, князів

Бібліографічний опис

Kognowicki Kazimierz . Zycia Sapiehow y listy od monarchow, ksiąźąt, yroźnych panujących do tychźe pisane / Kazimierz Kognowicki. – W Wilnie : W Drukarni J. K. Mości przy Akademii, 1791. – T. II. – 8º. [8] k., 320, 24 s.