Могильник кургана слободы Сеньково, Купянского уезда

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1900

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковъ : Типо-Литографія "Печатное Дѣло" кн. К. Н. Гагарина, Клочковская ул., № 5-й

Анотація

До межі ХІХ – ХХ ст. територія Харківської губернії була недостатньо досліджена в археологічному відношенні, систематичні курганні розкопки не проводилися. У 1898 р. вченими Харківського університету Є. К. Рєдіним та Е. П. Тріфіл’євим був частково оглянутий курган-могильник у слободі Сеньково Куп’янського повіту. Предмети, видобуті з могильника (кістки людини та тварин, фрагменти кам’яних знарядь і глиняних посудин, кремнієві уламки та ін.), вивчив їхній колега Н. А. Федоровський. У цій праці викладено результати дослідження, що дали вченим підстави віднести курган до кіммерійської епохи

Опис

Отдельные оттиски из Сборника Историко-Филологического Общества

Ключові слова

Харьковская губерния, слобода Сеньково, Купянский уезд, могильник, курган, археология, раскопки, кости человека и животных, дерево, краска, каменные орудия, кремневые осколки, бронзовый ножик, глиняные черепки от сосудов, Харківська губернія, археологія, розкопки, кістки людини та тварин, кам'яні знаряддя, крем'яні уламки, глиняні черепки від посудин

Бібліографічний опис

Могильник кургана слободы Сеньково, Купянского уезда / Е.К. Редин, Н.А. Федоровский. – Харьков : Типо-литография «Печатное Дело», 1900. – 13 с., ил. – Отд. отт. из Сборника Историко-Филологического общества, вып. 12, 1900