Психология воспитания

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1910

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Санкт-Петербург : Типография Акц. О-ва "Слово"

Анотація

Опис

"Доктор Густав Ле Бон відомий, як автор більш ніж двадцяти наукових праць, серед яких ми знаходимо самостійні дослідження з фізико-хімії, фізіології, антропології, історії, соціології та філософії... Книга "Психология воспитания" намічає великий крок у розвитку методики навчання і становить ... значну сторінку в історії педагогічних ідей. Розбираючи критично, за документами і фактами, стан справи навчання і виховання у Франції, порівнюючи його з тим, як поставлена справа у німців та англійців, автор встановлює психологічні принципи, на яких мають бути засновані методи навчання і виховання"

Ключові слова

педагогічна психологія, психологія виховання, середня школа, вища школа, реформа освіти у Франції

Бібліографічний опис

Лебон, Густав. Психология воспитания / Густав Лебон ; Пер.с фр. С. Будаевский . – Полный перевод с 11-го фр.изд . – Санкт-Петербург : Типография Акц. О-ва "Слово", 1910 . – 251 с.