Записки Императорского Харьковского университета. – 1903. – Кн. 1

Анотація

Опис

Із фондів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ключові слова

Халанский Михаил Георгиевич, Ветухов Алексей Васильевич, Багалей Дмитрий Иванович, Бабенко Василий Алексеевич, Сумцов Николай Федорович, Редин Егор Кузьмич, Дринов Марин Степанович, Еленев А., Алякритский Н.И., Спесивцев Василий Феоктистович, Данилевич Василий Ефимович, Нетушил Иван Вячеславович, Жмайлович Феликс Николаевич, Идельсон Владимир Робертович, рапорт профессора Харьковского университета, протокол заседания предварительного комитета, XII археологический съезд в Харькове, Халанський Михайло Георгійович, Вєтухов Олексій Васильович, Багалій Дмитро Іванович, Бабенко Василь Олексійович, Сумцов Микола Федорович, Редін Єгор Кузьмич, Дрінов Марін Степанович, Алякритський М.І., Спесівцев Василь Феоктистович, Данилевич Василь Юхимович, Нетушил Іван В'ячеславович, Жмайлович Фелікс Миколайович, Ідельсон Володимир Робертович, рапорт професора Харківського університету, протокол засідання попереднього комітету, XII археологічний з'їзд у Харкові

Бібліографічний опис

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина . Записки Императорского Харьковского университета / Харьковский Императорский университет. – 1903. – Кн. 1. – [445] с., разд. паг.