«Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», М., 1878, 3 части в IV томах : [рецензия]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1881

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Санкт-Петербург

Анотація

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, «Народные песни Галицкой и Угорской Руси», Головацкий Яков Фёдорович, Рецензия на сборник «Народные песни Галицкой и Угорской Руси», Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature

Бібліографічний опис

Потебня, Александр Афанасьевич. Рецензия члена корреспондента Имп. Академии наук А. А. Потебни // Записки Императорской Академии наук. – 1881. – Т. 37, кн. 2. – Прилож. № 4. – С. 64–152. – Рец. на кн.: Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким : в 3 ч., 4 т. / Я. Ф. Головацкий. – Москва: Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1878. – Ч. 1. – [2], 557–748, 24, 388 с.; Ч. 2. – [2], 841 с.; Ч. 3, отд. 1. – [4], 523 с.; Ч. 3, отд. 2. – [2], 556, 16, LXXX с.