Вісті Всеукраїнської Ради професійних спілок. – 1933. – № 4–5 (21–22)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1933-11-30

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : 2-га друк. УПП ДВОУ

Анотація

Відповідальний редактор Г. Дроб. Офіційне видання наркомату праці та професійних спілок (1921–1935 рр.).

Опис

Про постачання бібліотекарям. Рада народних комісарів Союзу РСР постановляє: дорівняти бібліотекарів, що працюють у системі народної освіти і профспілок, у постачанні продуктами і промтоварами - до вчителів шкіл першою і другого ступня, а членів родин бібліотекарів — до членів родин вчителів (Зб. зак. СРСР 1931 р. № 64, арт. 425). Бібліотекарів, що працюють на селі, хлібом постачається коштом двовідсоткових нараховань на зобов'язання по зернопоставках.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Всеукраїнська Рада професійних спілок, соціальне страхування в Україні 1920–30-х рр., история социального страхования в Украине 1920–30-х гг., Готування й розподіл робітної сили, Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР от 19 ноября 1933 г., О договорах с колхозами и крестьянами-единоличниками для лесозаготовок и сплава, Постанова НКРадгоспів СРСР з 8-го липня 1933 p., Про обов'язковий технічний мінімум знаннів для робітників тваринницьких радгоспів, Обіжник НКФ СРСР з 8 липня 1933 р. № 369 к, Про звільнення робітників і службовців від культзборів з прибутків від здачі житлоплощі учням технікумів, ВИШ'ів і ВТИШ'ів на час відбування ними виробничої практики, Охорона праці, Циркуляр НКТ СССР и Наркомвода от 21 июня 1933 г. № НКТ — 76, О надзоре за паровыми котлами на водном транспорте, Заробітна плата, Постанова Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів Союзу РСР з 5 листопада 1933 р., Про підвищення ставок оплати праці голів і секретарів сільрад, Постанова народного комісаріату юстиції УСРР з 26 червня 1933 p., Про видання судових наказів на справляння винагороди за винаходи, технічні та організаційні вдосконалення, а також відраховань з фонду сприяння винахідництву, Постанова Президії Центроспілки і Президії ЦК спілки робітників кооперації і держторгівлі з 4-го жовтня 1933 р. № 1245, Про оплату праці робітників сільських споживтовариств, Про оплату праці робітників сільської мережі споживкооперації, Гарантії й компенсації, Постанова Наркомпраці СРСРз 11 квітня 1933 p. № 9, Про доповнення переліку далеких місцевостей СРСР, Матеріальна відповідальність робітників, Постанова Ради народних комісарів Союзу РСР з 20 листопада 1933 р., Про матеріальну відповідальність органів зв'язку за поштові пересилання, Матеріально-побутові умови праці робітників, Постанова Ради народних комісарів Союзу РСР з 7 жовтня 1933 р., Про постачання бібліотекарям, Робітничі пропозиції та винахідництво, Постановление президиума ВЦСПС, Об итогах проведенного Всесоюзного месячника проверки реализации рабочих предложений и изобретений, Соціальне страхування, Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза СССР от 17 октября 1933 года, Об обеспечении летноподъемного состава гражданского воздушного флота пенсиями за выслугу лет, Постанова Союзної ради соціального страхування при Наркомпраці СРСР з 29 травня 1933 р. № 79, Про скасування максимуму допомог на тимчасову непрацездатність для колишніх червоногвардійців і червоних партизан, для членів товариства політкаторжан і членів товариства старих більшовиків і для робітників, що їх нагороджено орденом СРСР або союзної республіки, Постанова Союзної ради соціального страхування при Наркомпрацї СРСР з 29 травня 1933 р. № 78, Про тариф страхових внесків для Автодору і для Всесоюзної Ради наукових інженерно-технічних товариств, Постанова Наркомпраці СРСР з 17 червня 1933 p. № 72, Про вирахування стажу роботи педагогічних робітників дитячих будинків при призначенні ім пенсії за вислугу років, Временная инструкция, утвержденная секретариатом ВЦСПС 3 ноября 1933 г., О порядке назначения и выплаты рабочим и служащим пособий по социальному страхованию, Роз'яснення бюра соцстраху ВУРПС від 17 грудня 1933 р., Про застосування постанови секретаріату ВЦРПС від 9 листопада 1933 р. про порядок призначення профорганізаціями пенсій по соцстрахуванню

Бібліографічний опис

Вісті Всеукраїнської Ради професійних спілок : офіційне видання. – Харків, 1933. – До № 17 (1933) див.: Вісті Народного комісаріата праці УСРР.