Експериментальна медицина. – 1936. – № 5 (травень)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1936-05

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Державне медичне видавництво України

Анотація

Орган Українського інституту експериментальної медицини – УІЕМ – філії Всесоюзного інституту експериментальної медицини (ВІЕМ). Редакція журнала – Харків, вул. К. Лібкнехта, № 1. Редакційна колегія: акад. О.О. Богомолець, акад. В.П. Воробйов, проф. Я.І. Ліфшиц (відповідальний редактор), д-р М.М. Лангер (відповідальний секретар).

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of medicine, Research Subject Categories::MEDICINE, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Ліфшиц Я.І., професор, Заславський А.Ф., До стану експериментальної медицини на Україні, Лейтес С.М., професор, Одінов А.І., Кетогенез у печінковій тканині при її експериментальній патології (фосфорне отруєння), Фердман Д.Л., професор, Файншмідт О.І., Дмитренко М.Т., Про перетворення аденозинотрифосфатної кислоти в м’язах, Elmenhoff-Nielsen B., Порівняльне вивчання О-субстанції (О-антигену) еритроцитів кров’яних груп О, А і АВ новонароджених та індивідів понад 1 рік, Фролов П.Ф., професор, Горбачова С.Я., Клейнер Р.В., Гальванойонотерапія хронічних і підострих поліартритів, Ольшанецька Р.Л., Ізаболінська Р.М., До питання про вплив гістогормонів селезінки на обмін речовин, Вялкова П.А., До методики вивчання судинної реакції одночасно на кількох ізольованих органах, Отелін А.А., Залози коньюнктиви повік, Утєвська С.Л., доцент, Тамаріна А.Є., Лізозим мигдаликів як фактор місцевого імунітету, Лойбман А.Г., Вплив нефролізату на елімінацію азоту, Коган І.Б., Вендт В.П., Індивідуальний хлоратор для лікування і профілактики, Тематичний план Українського інституту експериментальної медицини на 1936 рік, Список статей, вміщених в журналі «Експериментальна медицина» за 1934 та 1935 роки, Kharkiv magazine, Харків, історія медицини, медицина, досягнення наукової медицини

Бібліографічний опис

Експериментальна медицина : щомісячний журнал. – Харків : Державне медичне видавництво України, 1936 . – № 5 (травень). – 143, (4) с.