Протокол заседания комиссии по организации выставок при археологическом съезде, 11 ноября 1901 г.

Ескіз

Дата

1902

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : Паровая типо-литография М. Зильберберг и С-вья

Анотація

Із фондів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Опис

Ключові слова

XII археологический съезд в Харькове, комиссия по организации выставок, протокол заседания комиссии

Бібліографічний опис

Протокол заседания комиссии по организации выставок при археологическом съезде, 11 ноября 1901 г. // Записки Императорского Харьковского университета. – Х., 1902. – Кн. 2. – С. 102, разд. паг.