Сборник сведений о роде «Максимович» : составил И. Максимович исключительно для членов своей семьи, родных, друзей и добрых знакомых, не предназначая такового для продажи

Анотація

"Наш рід «Максимовичі», внесений до дворянських книг Полтавської, Чернігівської та Харківської губерній, за родоводом і на підставі історичних архівних документів, відомих з творів Старої Малоросії, веде свій початок з першої половини XVII століття, з епохи польської влади, коли Україна знаходилася у складі Речі Посполитої Польської і ще була приведена Богданом Хмельницьким під державу Руську. Перші наявні документи, що свідчать про окремих осіб роду «Максимовичі», про їх заняття та життя, належать до періоду гетьманства Мазепи". І. Максимович.

Опис

Виданий у кількості 30 примірників. Даний примірник має всі 4 портрети відомих представників роду та окремий аркуш із родоводом. З бібліографічних джерел відомо, що фотографії були лише в поодиноких екземплярах, призначених для найближчих родичів. На титульному аркуші книги зберігся автограф її автора – Інокентія Максимовича: «Дорогой, славный мой племянник Боря, – пусть сей сборник тебе всегда напоминает отца – высокочестного, достойного, доброго человека, искренне любимого моего брата. 22.12.1897 г. г. Рига. И Максимович».

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Родословная дворянского рода Максимович, Васильковский Максим, Максимович Иоанн, сын Максима Васильковского, Іоанн Максимович, Митрополит Тобольский и всея Сибири (портрет), Василий Максимович, полковник Компанейский, сын Максима Васильковского, Максимович Михаил Александрович (портрет), Петр Максимович, сын Максима Васильковского, Димитрий Максимович, сын Максима Васильковского, Григорий Максимович, сын Максима Васильковского, Михаил Максимович, сын Максима Васильковского, Максимович Иван Корнилиевич (портрет), Максимович Клавдий Корнилиевич (портрет), Антон Максимович, сын Максима Васильковского, Универсал гетмана Апостола войсковому товарищу Леонтию Васильевичу Максимовичу, с подтверждением прав на мельницы и другие его имения в Переяславском полку, 1734 года, 10 января, Выпись из решения следственной комиссии по жалобе ротмистра Сулимы в малороссийскую коллегию, Указ Черниговского Наместничества от 29 октября 1784 года о внесении рода «Максимовичей» в шестую часть родословной книги, Метрическая выпись о рождении Клавдия Корнилиевича Максимовича, Определение Полтавского Дворянского Депутатского Собрания от 21 сентября 1851 года о внесении Клавдия Корнилиевича Максимовича с женою и сыном в 6 часть родословной книги

Бібліографічний опис

Максимович, Иннокентий Клавдиевич. Сборник сведений о роде «Максимович» : составил И. Максимович исключительно для членов своей семьи, родных, друзей и добрых знакомых, не предназначая такового для продажи. – Рига : Типография Л. Бланкенштейна, 1897. – 145 с. ; 5 вл. л. ил.