Вісник природознавства. – 1929. – № 1–2 (січень–квітень)

Ескіз

Дата

1929-01

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківське наукове товариство

Анотація

За рішенням президії ХНТ від 18 березня 1927 року природнича секція товариства розпочала видання «…щомісячного журналу «Вісник Природознавства», розміром на 4 друкованих аркуші…». Єдиний на Україні загально-природничий науково-популярний журнал. Орган Природничої секції Харківського наукового товариства. Редакційна колегія: заслуж. проф. Микола Білоусів, проф. Степан Рудницький і проф. Олександер Яната.

Опис

Журнал широко освітлює та виявляє: головніші досягнення природознавства та окремих його галузей на Україні в СРСР та за кордоном; наслідки вивчення природи та природних продукційних сил України та інших країн; важливіші сучасні проблеми і питання природознавства та вивчення природних продукційних сил; питання охорони природи та природних багатств; питання організації й методики природничого дослідження та навчання природознавства. А також подає: наукову хроніку, реферати, рецензії та бібліографію основної літератури, з усіх галузей природознавства, вивчення природних продукційних сил та охорони природи; інформації про діяльність природничих установ та організацій, про природничі конференції, з'їзди, експедиції тощо; ілюстрації з природи України.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Mass communication, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, Артур Кітс, професор, Дарвінова теорія походження людини в її сьогоднішньому стані, Каманін Л., З праісторії долішньої течії Дніпра, Федьченко Б., професор, Сьогочасні досягнення в царині флористики, Процакевич Мирон, Спостереження над лотусом єгипетським в Харківськім ботанічнім саду, Кришталь Олександер, Нові матеріали до біології хом’яка, Ясінчук Ілля, Дорсивентральна орієнтація комах в льоті за допомогою зору, Іллічевський Сергій, Цілинні степи Полтавщини та їх охорона, Kharkiv magazine, Харків, Ukraine, History of Ukraine, Україна, природознавство, Природнича секція Харківського наукового товариства, Харківське наукове товариство, природничі науково-дослідчі установи, популяризація природничого знання

Бібліографічний опис

Вісник природознавства / Природнича секція Харківського наукового товариства. – Харків : Харківське наукове товариство, 1929. – № 1–2 (січень–квітень). – 88 с.