Територіальні дослідження грунтів на Україні за період з 1887 по 1927 рік та їх найближчі перспективи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1928

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Держдрукарня «Харків-друк»

Анотація

Територіяльні роботи над вивченням ґрунтів України треба поділити на декілька окремих періодів, бо мета, з якою їх проваджено, а також і методика робіт та іх наслідки, були різні й характерні для кожного з цих періодів. Великий і важливий період українських ґрунтово-дослідчих робіт — перший щодо часу — охоплює 1887 —1910 p.p.; дослідження цього періоду проходили під знаком цінувальних земських робіт. Початок їм дали роботи Полтавської Експедиції проф. Докучаева 1887 — 1891 p.p. Щоправда, спроби брати на облік ґрунти під час цінування земель були й раніше од сього Докучаєвського періоду; але це не були дослідчі роботи; тут земські статистики намагались, оскільки то було можливо, використати, для цінування земель, і відомості про ґрунти, добуваючи їх від місцевого агроперсоналу та населення. На основі анкетного матеріялу про ґрунти складалося навіть карти ґрунтів по цілих губерніях (Чернігівщина); спроби складати такі карти (10-ти вер. маштабу) не припинялися навіть до кінця згаданого періоду (Волинь); між иншим, автори цих робіт, завжди не ґрунтознавці, намагались додержуватися вживаних тоді класифікацій ґрунтів та використати ґрунтову літературу по району. Початок періоду наукового ґрунтознавства в Союзі, що його створили класичні праці проф. В. Докучаєва, виявився на Україні вперше в роботах Полтавської Експедиції. Величезний матеріял, що його зібрала експедиція, всебічні ґрунтові та геологічні спостереження не втратили свого інтересу й значіння ще й досі; ґрунтова 10-ти верст, карта губерні, що її склала Експедиція, хоч і не була по суті такою (маштаб далеко не використаний), проте являє собою прекрасну і досить детальну схему ґрунтових районів губерні.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING, Україна, грунтознавство, територіальні дослідження ґрунтів на Україні, вивчення ґрунтів України, Полтавська експедиція проф. Докучаева 1887—1891 p.p., Докучаев Василь Васильович професор, карти ґрунтів, наукове ґрунтознавство

Бібліографічний опис

Махов, Григорій Григорович. Територіальні дослідження грунтів на Україні за період з 1887 по 1927 рік та їх найближчі перспективи / Г.Г. Махов . – Харків : Держдрукарня «Харків-друк» , 1928 . – 13 с. – Окремий відбиток з «Вісника природознавства» № 1 за 1928 рік . – Відсутні С. 5–8 .