Статика й кінематика рамних конструкцій. Ч.1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1932

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київ : Друкарня Всеукраїнської академії наук

Анотація

Ця праця має на меті обґрунтувати теорію рамних конструкцій на базі векторіяльного уявлення про малі переміщення твердого тіла й найпростіших тверджень кінематики замкненого стрижневого контуру. Уперше систематично виклав теорію замкненого контуру стосовно до задач, будівельної механіки О. Mohr, що вбачав був у цій теорії універсальний спосіб, щоб розв'язувати задачі статики й кінематики споруд. Але ж, завдяки штучній інтерпретації подовжень, відмінній від уживаної в кінематиці нескінченно малих переміщень,Mopoвa теорія не зробилася за те знаряддя розрахунку, яким вона могла б бути, зважаючи па закладені в ній можливості. Морова теорія не виявила цілого ряду аналогій, що природно завершують метод фіктивних тягарів і дають такий самий засіб для наочного уявлення про напружений стан плоского бруса, як і фіктивні тягарі для уявлення про деформацію. Цю працю поділено на дві частини: в першій розглянено основи кінематики замкненого контуру і на базі розширених кінематично-статичних аналогій — роботу простої рами й однопрогінного тряма змінної цупкости. Другу частину присвячено узагальненню теорії замкненої рами, теорії інфлюент і питанням систематизації методів розрахунку рамних конструкцій.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering physics, Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering mechanics, Всеукраїнська академія наук, Електрозварний комітет, Уманський О.А. професор, будівельна механіка, строительная механика, кінематика замкненого контуру, зв'язок між умовами замкнености просторового стрижневого контуру й умовами рівноваги твердого тіла, плоский замкнений контур, кінематика кістяка рамної конструкції, проста рама, статично визначна рама, початкова моментна площина та її властивості, статично невизначна замкнена рама, робота рами із заправленими п'ятами від обтяження, місцевої деформації і переміщень опор, поверхня впливу моментів і ядро рами, однопрогінний трям змінної і сталої цупкости, трям із вільно обпертими кінцями, трям із заправленими кінцями, трям з одним заправленим і іншим вільно обпертим кінцем, епюри й інфлюенти для тряма з заправленими кінцями від виливу фіктивного обтяження, фокальні властивості тряма з заправленими кінцями, графічні способи побудування епюри при довільному фіктивному обтяженні, трям із пружно заправленими кінцями, Kinematik des geschlossenen Stabzuges, Der einfache Rahmen, Der einfeldrige Träger von veränderlichem und konstantem Querschnitt

Бібліографічний опис

Уманський О.А. Статика й кінематика рамних конструкцій. Ч.1 / О.А. Уманський . – Київ : Друкарня Всеукраїнської академії наук, 1932 . – 72 с. : іл.