Финансы Украины. Главнейшие статистические сведения 1922 г.

Анотація

«Відновлення нормального фінансового стану нашої Республіки є нині одним із найважливіших завдань Радянської влади. Фактори, що впливають на динаміку цін і рух вартості рубля, можна осягнути і зрозуміти шляхом ретельного вивчення цифрових даних, що характеризують нашу сучасну фінансову обстановку. Під вивченням ми розуміємо як збирання статистично-фінансових відомостей, так й уважний аналіз їх шляхом відповідної систематизації, порівнянь і зіставлень. Для закінчених робіт у цій галузі не дістає ще достатньо повного цифрового матеріалу, ні попередньої обробки його, ні систематизації. Особливо великі труднощі доводиться долати в цій галузі в Україні, де крім убогості відомостей про сучасне її фінансове становище, відсутні або є лише уривчасті дані фінансової статистики дореволюційного часу, вкрай необхідні для орієнтації та зіставлення сьогодення з минулим. Україна в її справжніх територіальних кордонах відрізняється від України дореволюційного часу і кількістю мешканців, і територією, і своїм адміністративним поділом. Вважаємо за необхідне відзначити, що джерелом публікованих відомостей, крім загальних відомостей ЦСУ та власних зведених робіт фінансово-економічного бюро, послужили роботи відділу обліку держдоходів Управ. УпНКФ. та фінансово-економічного бюро Всеукраїнської Контори Держбанку у Харкові». А. Грінштейн.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Economic history, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Statistics, Історія України, фінанси України, статистичні відомості 1922 р., діаграми, кількість зручної та орної землі в Україні, населення України в 1920 році, Відомості про паперові грошові знаки, що перебувають у народному обігу до першого числа кожного місяця, Кількість грошових знаків, отриманих із Москви в 1922 р., Кредити, відкриті Управлінням Уповаркомфіну на Україні за кошторисами 1922 р., 1922 рік, Доходи України у 1912 р., Витрати України 1912 р., Міські витрати Українських губерній за 1910 р., Міські доходи Українських губерній за 1910 р., Земські доходи Українських губерній 1914 р., Земські витрати Українських губерній 1914 р., місцевий бюджет України, витратна частина місцевого бюджету України, доходна частина місцевого бюджету України, земсько-міський бюджет України, Відомості про надходження податків та зборів з 1 січня по 1 вересня 1922 р., Відомості про надходження комунальних доходів із січня по вересень 1922 р., Відомості про надходження державних доходів за Наркоматами України, Порівняльна таблиця надходжень податків РРФСР та УРСР за 7 місяців 1922 р., Рух оборотів за основними статтями активу Всеукраїнської Контори Державного Банку, Рух оборотів за основними статтями пасиву Всеукраїнської Контори Держбанку, Рух запитуваних та відкритих кредитів у Всеукраїнській Конторі Держбанку, Рух оборотів за поточними рахунками у Всеукраїнській Конторі Держбанку, Рух сум по касі Всеукраїнської Контори Держбанку, Рух сум по касі Всеукраїнської Контори Держбанку у золотих рублях за курсом Харківської черн. біржі, Сводный баланс Украинбанка на 1 сентября 1922 г., Зведений баланс Українбанку на 1 вересня 1922 р., Склад пайовиків Українбанку, Фінансування Кооперативних організацій Українбанком, Комісійні операції Українбанку на 1 вересня 1922 р., Операції товарного відділу Українбанку, Відомості Укрдержстраху щодо підвідділу окладного страхування, Відомості Укрдержстраху про зібрану премію, Український експорт за першу половину 1922 р., Український імпорт за першу половину 1922 р., Рух валютних курсів на Московській та Харківській чорних біржах, Рух ринкових цін по м. Харкову (сільськогосподарські продовольчі продукти), Рух ринкових цін по м. Харкову (промислові продовольчі продукти), Відомості про надходження податків по губерніях України у відсотках, Рух ринкових цін на предмети широкого споживання по м. Харкову (промислові продукти), Рух ринкових ціни предмети широкого споживання по м. Харкову (бюджетні індекси), Середньоукраїнські ціни у відсотках до січня 1922 р., Харків

Бібліографічний опис

Финансы Украины. Главнейшие статистические сведения 1922 г. / Украина, Управление уполнаркомфина РСФСР. – Харьков: Типо-литография ВРСУВО, 1922. – 92 с.