Нова книга. – 1925. – № 2 (січень)

Ескіз

Дата

1925-01

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Видавництво «Червоний шлях». Друкарня-літографія Книгоспілки

Анотація

Велика подія (з приводу виходу першого тому академічного російсько-українського словника). Без найменшого сумніву можна сказати, що з самого початку існування нашої Академії під її маркою не виходило книжки остільки потрібної й корисної, як ця частина цілої праці. Нема чого й казати за величезне значіння подібної праці задля всього вкраїнського народу, для організації молодої держави, потреба є лише вияснити позитивні й негативні сторони цієї праці, такої відповідальної як назвою, так і маркою найвищої наукової установи на Вкраїні. В справі так званої «українізації» «Російсько-український словник» ВУАН матиме чисто установче значіння, і значіння, властиво, ширше за тільки лексикальну сторону мови: він має бути найчистішим джерелом української фразеології, почасти морфології, він має внормувати наш правопис, словом книгою найавторитетнішого нормативного значіння в справі творення всенародньої мови. Розгляну цей І том Словника в такій послідовності: російські слова, слова українські (переклад російських), фразеологічний матеріял, правопис, наголос. Російських слів у цьому томі коло 14.000, отже ввесь словник має пояснити коло 70.000 російських окремих слів, тобто удвічі більше проти найбільших друкованих російсько-українських словників. (О. Синявський).

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Mass communication, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Book and library history, Велика подія (з приводу виходу першого тому акад. рос.-укр. словника, Синявський О., російсько-український словник, Свашенко П., професійні журнали, Годкевич М., статистика видань, Єзерський М., Українське видавниче об’єднання, Книгарська справа на Україні, Чудновський В., Державні книгозбірні України, Л.К., Kharkiv magazine, Харків, українська література, література

Бібліографічний опис

Нова книга : Щомісячний критико-бібліографічний журнал . – Харків : Видавництво «Червоний шлях» , 1925 . – № 2 (січень) . – 58, [2] с.