Харьковские губернские ведомости. – 1839. – 21 января (№ 3)

Ескіз

Дата

1839-01-21

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьков

Анотація

«Харьковские губернские ведомости» издавались на русском языке с 1838 года сначала еженедельно (тираж составлял 300 экз.), с 1866 года два раза в неделю, с 1868 года три раза, с 1870 года четыре раза, с 1874 года выходили ежедневно. В 1859—1865 годах при «Ведомостях» выходили «Прибавления» три раза в неделю. Газета прекратила существование 31 декабря 1915 года. Последним редактором газеты был профессор Харьковского университета Андрей Сергеевич Вязигин. По насыщенности, научности, серьезности помещаемых в неофициальной части статей «Харьковские губернские ведомости» занимали одно из ведущих мест среди провинциальных газет императорской России.

Опис

«…Тісні стосунки між редакцією «Харьковских губернских відомостей» та Харківським університетом встановилися з першого року існування видання. У газеті в 1838 р. можна знайти різноманітні звіти та оголошення, що висвітлювали поточне життя університету. Один з центральних матеріалів 1838 р. - стаття Г. Квітки «Про Харків і повітові міста Харківської губернії», де цілий розділ присвячено заснуванню університету та початку його історії. Першим же автором газети з числа університетських співробітників став І.І. Срезневський, який протягом 1839 р. опублікував тут свій великий нарис «Історичний огляд громадського устрою Слобідської України», який містив інформацію про адміністративно-територіальний устрій Слобожанщини з часів приходу до неї перших поселян і до її перетворенням на Харківську губернію. Стаття І.І. Срезневського задала той високий науковий рівень, на який потім орієнтувалися всі автори історичних матеріалів газети. Цікавим для історії української культури є другий матеріал І.І. Срезневського - некролог Г. Ф. Квітки, вміщений у № 33 газети за 1843 р. Крім звичних для некрологів фраз про скорботу та вірнопідданство небіжчика, некролог містить одне з перших осмислень значення Квітки для українській літератури. Де в чому тези І.І. Срезневського збігаються зі ставленням до Квітки-Основ'яненка М. Костомарова, який висловив його в своїй праці «Огляд творів малоросійською мовою», опублікованій в альманасі «Молодик» (1843)…» (Іванін О.М.)

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Mass communication, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Изъявление благодарности и выговоров Начальства, Продажи имений, Вызовы к подрядам и поставкам, Об открытии Аптеки в Чугуеве, Харьковская Врачебная Управа, Редакция нравственных сочинений, О неопределении к должностям, Kharkov, Kharkov newspaper, Kharkov news, харьковская газета, объявления г. Харькова, Харьков, Харьковская губерния

Бібліографічний опис

Харьковские губернские ведомости: еженедельная газета. – 1839, 21 января (№ 3). – Харьков, 1839. – С. 13–20.