Пам'яти заслуженого професора В.Я. Рубашкіна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1932

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ДВОУ Медвидав

Анотація

«До цього невеличкого збірника, що має характер бюлетеню, присвяченого пам'яти засл. проф. Володимира Яковича Рубашкіна, крім статтей, присвячених небіжчикові, увійшли статті пляново-організаційні та наукові. Це саме та галузь, в якій безпосередньо працював в Інституті ім. Мечнікова Володимир Якович, — керуючи нею та приділяючи їй багато уваги та сил. Інститут імені Мечнікова».

Опис

"24 червня 1932 р. після тривалої та важкої хвороби (склероза вінцевої артерії серця) умер на п'ятдесят шостому році життя заслужений професор катедри гістології та ембріології Харківського медичного інституту, директор Українського Протозойного інституту й заступник директора Ін-ту ім. Мечнікова, видатний учений, Володимир Якович Рубашкін".

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of medicine, Research Subject Categories::MEDICINE, історія медицини, медицина, Інститут імені І.І. Мечнікова, Всеукраїнський інститут імені І.І. Мечнікова, портрет Володимира Яковича Рубашкіна, Рубашкін Володимир Якович (1876–1932) український вчений-гістолог, професор, доктор медицини, Ліфшиц Яків Ісаакович, Три ідеї (пам’яті засл. проф. В.Я. Рубашкіна), Ловля Дмитро Сергійович, В.Я. Рубашкін, як учений, педагог і громадський діяч, Харківський медичний інститут, Зелеківська З., Безугла В., Хударковський В., Завдання Інституту ім. Мечнікова на другу п’ятирічку, Блінкін С.О., Робота Інституту біології, морфології та експериментальної медицини ім. Мечнікова за 1931 рік, Наукова продукція Інституту ім. Мечнікова за 1931 рік, 1931 рік, 1932 рік, Структура та зміст роботи Всеукраїнського інституту біології та експериментальної медицини ім. Мечнікова 1932 року, науково-дослідча робота, Ратневський М.Б., директор ХМРУ, Масовий робітничий університет, Гриньов Даміан Петрович, професор, Баранова Р.І., секція мікробіології, Азотовий обмін у туберкульозної палички, Воробйов Володимир Петрович, засл. професор, Волинський Федір Андрійович, Гіпотеза про ролю лімфоїдних елементів кишкової трубки у людини, Альперн Данило Овсійович, професор, Ревматизм у світлі гіперергічного запалення, Журавльов О.М., старший асистент секції нормальної та порівняльної анатомії, Нерви уразу в людини, Бромберг Евеліна Давидівна, секція гістології, Рухливі клітини та симпласти, Меньович К.Г., директор інституту

Бібліографічний опис

Пам'яти заслуженого професора В.Я. Рубашкіна / Всеукраїнський науково-дослідчий інститут експериментальної медицини ім. І.І. Мечнікова; Відп. ред. К.Г. Меньович. – Харків: ДВОУ Медвидав, 1932. – 61 с.: портр.