Ландшафты начала Полтавского века в пределах Днепровско-Донецкой впадины

Анотація

Згідно уявлень М. О. Соколова, в середній частині нижньотретинного басейну, куди, звичайно, слід віднести простір Київ—Харків—Полтава, ми спостерігаємо поступовий перехід харківських глауконітових пісків у покриваючі білі піски полтавського віку. Це могло б статися тільки при поступовій зміні ландшафту більше або менше прохолодного, моря, що меліє, ландшафтом „дуже мілководного моря, з розкиданими подекуди відмілими островами". Тобто харківське море перейшло в полтавське море, хоч і мілководне.
Согласно представлениям Н. А. Соколова, в средней части нижнетретичного бассейна, куда, конечно, следует отнести пространство Киев—Харьков—Полтава, мы наблюдаем постепенный переход харьковских глауконитовых песков в покрывающие их белые пески полтавского возраста, что могло произойти только при постепенной смене ландшафта более или менее прохладного, мелеющего моря ландшафтом „очень мелководного моря, с разбросанными кое-где отмелыми островами", т. е. харьковское море перешло в полтавское море, хотя и мелководное.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Ремизов Н.А., профессор, автограф Ремизова Н.А., геология, геологические процессы, смена физико-географических ландшафтов, Соколов Н.А., Третичный период, третичные отложения, нижнетретичный бассейн, отложения полтавского яруса, отложения харьковского яруса, харьковское море, полтавское море, Днепровско-Донецкая впадина

Бібліографічний опис

Ремизов Н.А. Ландшафты начала Полтавского века в пределах Днепровско-Донецкой впадины / Н.А. Ремизов . – Харьков , 1941 . – С. 119–141 . – Отд. отт. из "Наукових записок Харківського Державного Педагогічного Інституту", 1941, Т.8 . - С автографом автора.