Украинский вестник на 1816 год. Книжка двенадцатая. Месяц декабрь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1816-12

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьков : В Университетской типографии

Анотація

«Украинский вестник» (1816-1819 рр.) – перший на Україні літературно-художній, науковий та громадсько-політичний місячник, видання якого тривало чотири роки. Ініціатором його видання був професор словесності Харківського університету Іван Срезневський (1770-1820), видавцями-редакторами – талановиті публіцисти й організатори Євграф Філомафітський (1790-1831), Розумник Гонорський (1791-1819). Журнал мав відділи науки й мистецтва, красного письменства і “суміші”. Першим із тогочасних видань «Украинский вестник» відкрив відділ місцевої хроніки – харківські записки, котрий вів Григорій Квітка-Основ’яненко. Певний час існував також відділ дитячого читання, а потім – закордонних відомостей. Тираж журналу – 500 примірників, поширювався по всіх містах Слобідської України, Півдня Росії, а також у Петербурзі, Москві, Ризі, Варшаві, Тифлісі та ін. «Украинский вестник» користувався широкою популярністю. Найбільшим здобутком журналу слід назвати публікацію на його сторінках естетичних праць Р.Гонорського, художньої прози І.Вернета, української поезії П.Гулака-Артемовського. Сміливі виступи журналу привернули увагу місцевої та столичної цензури і на початку 1820-го року було “припинено його негайно”.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Mass communication, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Book and library history, Письмо к Графу А.А.А., относительно одного Российского исторического анекдота, 12 ноября 1816 года, Кручик, село, Святой Апостол Андрей, Об истории, Польза истории, Достоверность истории, Недостоверность истории, Должно ли включать в историю речи и делать описание лиц?, О правиле Цицерона относительно истории: Историк не должен осмеливаться ни говорить лжи, ни утаивать истины, Об истории сатирической, О способе и образе писать историю и о слоге её, Исаков, Сражение при Термопилах (исторический отрывок), Греция, Каменская Александра, Природа южной Америки, Шумлянская Глафира, Гомер, верный списатель природы, точность описания, Сомов Орест, Державину (сонет), Пляски нынешних греков, Взгляд на Норвегию и остров Исландию, Норвегия, Исландия, Безымянные письма, Филомафитский Евграф, Рындин А., Новая французская песня, Злнский Ф., Филотехническое общество, 21 августа 1816 года, протоколы Филотехнического общества, 23 августа 1816 года, Каразин Василий Назарович, Правитель дел Филотехнического общества, статский советник, история науки, К издателям [о Правилах Харьковского Коммерческого собрания], Харьковское Коммерческое собрание, Харьковский Житель, 5 декабря 1816 года, Ответ Г. Харьковскому Жителю от одного из сочинителей Правил Харьковского Коммерческого собрания, Правила Харьковского Коммерческого собрания, Харьковские записки, Харьковское Общество Благотворения, Общество Благотворения, Институт для воспитания девиц, Харьковская губерния, история образования, Женская свобода, Исаков С., Нечто о нашей Живописной Прозе и о нынешнем состоянии русской словесности вообще, Гонорский Разумник, Клименко Михайло, инженер-подполковник, Паскевич, полковник Оренбургского уланского полка, Рейпольский Павел, Харьковский Коллегиум, О подписке на Украинский Вестник 1817-го года, Квитка Григорий

Бібліографічний опис

Украинский вестник на 1816 год. Книжка двенадцатая. Месяц декабрь.– Харьков : В Университетской типографии, 1816. – С. 265–415.