О теории прозы

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1925

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Москва; Ленинград : Издательство «Круг»

Анотація

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature, футуризм, издательство артели писателей «Круг», искусство, как прием, связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля, этнографическая школа, мотив, ступеньчатое строение и задержание, обрамление, как прием задержания, строение рассказа и романа, как сделан Дон-Кихот, речи Дон-Кихота, вставные новеллы в Дон-Кихоте, новелла тайн, роман тайн, пародийный роман, литература вне сюжета, Видавництво артілі письменників "Коло", Мистецтво, як прийом, Зв'язок прийомів сюжетотворення із загальними прийомами стилю, етнографічна школа, ступінчаста будова і затримання, обрамлення, як прийом затримання, будова оповідання та роману, як зроблений Дон-Кіхот, Промови Дон-Кіхота, вставні новели у Дон-Кіхоті, новела таємниць, роман таємниць, пародійний роман, література поза сюжетом

Бібліографічний опис

Шкловский, Виктор Борисович. О теории прозы / В. Б. Шкловский. – Москва; Ленинград : Издательство «Круг», 1925. – 190 с.