Pamiatki wojenne (afisze). Zeszyt II

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1918

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Warszawa : Administracja Wydawnictwa : Krucza numer trzynasty . Wydawnictwo Pamiątek Wojennych

Анотація

Wybuchła wojna. — Ha rozległych polach Polski przemówiły armaty o nowych prawach, nowym obowiązku, o groźnym i nieznanym życiu wojennem... Miasta, wsłuchane w odgłos zmagań wojennych, milczały w oczekiwaniu rychłych przemian. — Zdała od pola bitwy, żyjąc nerwami depesz — troszczono się o jutro, chyląc pokornie czoła przed obowiązkiem dnia wojennego. Obowiązek, — jeden nie zawodził. Odziany w różnorodne — kolorowe szaty, niemal codziennie wypełzał na mury miasta pod postacią licznych roz-porządzeń i obwieszczeń stając się przykazaniem dnia wojennego wszech władnym i bezapelacyjnym.—Na murach miasta pisała wojna swój elementarz. W pocie czoła sylabizował na nim obywatel,z dnia na dzień, przyszłość... wojny i nadzieję pokoju... Gdyby w dniu dzisiejszym rozpostarło się przed wzrokiem jego wszystko czarne, które widział na białem, zielonem, czerwonem, lub pomarańczowem, wyznałby że przeczytał księgę mądrości wojennej, wyczerpującą, aż... do omdlenia. W zbiorze niniejszym zamieszczamy część obfitego afiszowego plonu — oświetlającego czas, którego miarą—stały się wielkie wydarzenia.— Obok reprodukcji fotograficznej oryginałów zamieszczamy tekst w brzmieniu dosłownym. Na okładce zamieś-ciliśmy reprodukcję biletu ewakua-cyjnego, wydawanego urzędnikom państwowym, podczas cofania się armj rosyjskiej.

Опис

Zawiera kopie druków ulotnych z lat 1914-1918. Содержит копии листовок 1914-1918 гг.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Military intelligence and security service, военная история, Первая мировая война, Перша світова війна, The First World War, afisze, pamiatki wojenne, Saperzy, idąc za ustępującą armią rosyjską bez litości demolo¬wali fabryczne urządzenia, lub wywozili je na tyły armji, Patent I-ej kategorii wydany firmie Krzysztof Brun i Syn, Patent 2-ej kategorji wydany Tow. Akc. „Jan Fruziński" w urzędzie podatkowym Cesarsko-Niemieckiej Policji w Warszawie, Patent I-ej kategorii wydany na imię Adama Piędzickiego, właściciela jednego z pierwszorzędnych domów bankowych, istniejącego od 1893 roku, плакаты, I wojna światowa, odezwy, воззвания, odezwy, obwieszczenia, ogłoszenia, rozporządzenia, patenty, прокламации, объявления, распоряжения, патенты, wojna 1914-1918

Бібліографічний опис

Pamiatki wojenne (afisze). Zesz. II . – Warszawa : Administracja Wydawnictwa : Krucza numer trzynasty , 1918 . – 44 , (4) с.