Сочинения П. Голубовского и Д. Багалея: критическая оценка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1883

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

СПб.: Тип. В.С. Балашева

Анотація

Рецензії І. Лінниченка на статті П. Голубовського "Історія Сіверської землі до XIV ст." та Д. Багалія "Історія Сіверської землі до XIV ст. З картою та малюнками", що були надруковані у "Збірниках творів студентів Св. Володимира", у випусках 2-му та 4-му відповідно, за 1882 рік

Опис

Ключові слова

Северская земля, Голубовский, Багалей, славяне, северяне, Чернигово-Переяславский рубеж

Бібліографічний опис

Линниченко, Иван Андреевич. Сочинения П. Голубовского и Д. Багалея: критическая оценка / И.А. Линниченко. – СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1883. – 43 с. – (Отдельные оттиски из майской кн[иги] Ж[урнала] М[инистерства] Н[ародного] Пр[освещения], 1883)