Старі хати Харкова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1922

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Друкарня Наркомосвіти

Анотація

"Відсутність публікацій точних креслеників й незначна кількість виданих фотографій робить неможливим наукове штудіювання нашого хатнього будівництва. Завдання нашого часу — заповнити сю прогалину. Досліди над харківськими хатами показали, що систематичне й раціонально переведене дослідження їх може дати добрий і значний матерьял для штудій над еволюцією українського будівництва. Між ними зустрічаємо ряд будов, утворених майстрами-артистами; такі заслуговують виділення в окрему групу —в число „Памяток українського мистецтва". Друга, більш численна група, не визначаючись яскравими рисами, всеж-таки чимало дає для розуміння будівельного стилю наших старих хат; сі війдуть в „Матерьяли до історії українського мистецтва". Дослідження хатнього будівництва на Слобожанщині закроювалося нами в 1920 р. в Архитектурній Секції Харьківського Губ.К.О.П.М.І.С'а на широку скалю: малось на думці перевести реєстрацію, а слідом за нею і точне обмірювання, фотографування, зарисовки й опис всіх найважнійших старих хат Харкова, а після й губернії. На жаль з сього плану пощастило виконати дуже мало: зареєстровано й зафотографовано всі старі хати Харькова, з них девять обміряно (одну з обміряних хат ми випустили в світ минулого року, вісім публікуємо нині). Остання частина наміченої роботи не була виповнена і надіятись на продовження її в близькому будучому не має ніяких підстав. Чи пощастить опублікувати хоч найцікавійше з того, що нами вже було зібрано? Обслідування хатнього будівництва Харькова переведене було пишучим сі рядки при найближчій участи й допомозі В. К. Троценка, котрий керував обмірами й викреслюванням, він же подав нам матерьял до опису хат. З опублікованих тут вісьми хат 5, 7, 8 допомогав обмірювати й викреслювати В. Соловьїв, 2, 3 — П. Соколов, 6 — О. Степанова; останні обмірені й викреслені самим В. К. Троценком. Для цінкографії ряд креслеників підготовлено було К. А. Барманом та С. В. Григорьївим. Всим названим особам за їх допомогу складаю тут свою найщирішу подяку". С. Т.

Опис

"Перевіряючи наші спроби аналізу планів, перекроїв й фасадів опублікованих тут хат, читач помітить, що в ряді випадків пропорції можна добачити лише в приближенню. Пояснюється се тим, що сі хати походять з тої доби, коли не тільки «класичний», але й «ілюзійний» стиль вже відживав свій вік і в них риси тих відживших стилів знаходимо лише, як пережитки, збережені традицією (несвідомо) в одних випадках більш, в других менш точно, 3 другого боку, ВОНИ всі в білішій чи меншій мірі ремісничі, далекі від гострого відчування й розуміння вимог того класичного стилю Отже, ми одмічали лише такі прикмети, котрі помітні в ряді памяток. Ряд прикмет повторюється в більшости опублікованих тут хат, а крім того, спостерігався і в других частково обслідуваних; сі прикмети вже маємо право—до певної міри—визнати типовими для хатнього будівництва старого Харькова. Кажемо—до певної міри тому, що для остаточного встановлення їх потрібно мати більш числений, а в де-яких пунктах і виразнійший матерьял. Кінчаємо книжку побажанням, щоб публікації харьківських хат послужили імпульсом для переведення аналогічних штудій по всій Україні, що спричинилося б до вияснення, як загальних, основних рис, так і місцевих відмін українського світського будівництва. Характерні риси і проблема походження «класичного» стилю нашого будівництва можуть виявитись лише публікаціями точних креслеників й фотографій в супроводі описів найстарійших хат архаїчних сел та містечок України (особливо поліських та гірських з Галичини). Для з'ясування форм «Ілюзійного» стилю крім креслеників й фотографій необхідно мати видання поліхромних і взорчастих розписів хат (особливо подільських, херсонських, полтавських і запоріжських)".

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of technology and industry, cтарі хати Харкова, будівництво на Слобожанщині, креслення, план, архітектура, Ukraine, Украина, история Украины, історія України, history of Ukraine, історія будівництва, Харьков, Kharkov, фотографии города Харькова, Харків, історія будівництва, хата, хатнє будівництво, житлове будівництво, українське будівництво, Заїківська вул. ч. 39, Основянська вул. ч. 70, Валерьянівська вул. ч. 73, Основянська вул. ч. 64, Токова вул. ч. 50, Кузинська вул. ч. 17, Ночліжна вул. ч. 8, Лисогорське кладовище, сторожка, харківські хати, хатнє будівництво на Слобожанщині

Бібліографічний опис

Таранушенко, Стефан Андрійович. Старі хати Харкова / С.А. Таранушенко . – Харків : Друкарня Наркомосвіти, 1922 . – 16 с. ; XXVII вкл. арк. : іл. – (Матерьяли до історії українського мистецтва . Випуск. 1. Будівництво).