Актовые книги Полтавского Городового Уряда XVII века. Вып.1 : Справы поточные 1664–1671 годов

Анотація

Значення міських актових книг для вивчення внутрішньої історії Гетьманщини давно вже оцінено, і в літературі є настільки яскраві характеристики й описи матеріалів, що містяться в подібних книгах, що зупинятися на цьому предметі немає потреби. Вкажу хоча б на передмову до дорогоцінної книжки: "Нариси народного життя в Малоросії в другій половині XVII ст.", Київ 1902 р.

Опис

Полтавські актові книги, з яких витягнуто мною вміщувані нижче документи, зберігаються в Музеї української старовини В. В. Тарновського Чернігівського Губернського Земства. Цей матеріал становить першу частину книги, що зберігається під № 54. Книга ця писана різними почерками, розміром у аркуш, без палітурки, має всього 246 аркушів; на початку книги не вистачає перших 13 аркушів... Перша частина містить у собі майже виключно акти судові, друга - акти цивільні. В. Модзалевський.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Модзалевський, Вадим Львович, Полтавська губернія, актові книги Полтавського Міського Уряду, XVII століття, справи поточні 1664-1671 років, музей українських старожитностей В. В. Тарновського Чернігівського Губернського Земства, історія Гетьманщини, акти судові, акти цивільні

Бібліографічний опис

Актовые книги Полтавского Городового Уряда XVII века. Вып.1 : Справы поточные 1664–1671 годов / Полтавская губернская ученая архивная комиссия; Редакция и примечания В. Л. Модзалевского . – Чернигов : Типография Губернского Земства, 1912 . – 216, 19, 2 с.