Твори Амвросія Метлиньского і Миколи Костомарова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1914

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Львів : З друкарні Наукового товариства ім. Шевченка.
Львів : Накладом товариства "Просвіта".

Анотація

Від мая 1904 року розпочав я, по давному мому задушевному бажаню, видавати бібліотеку руских клясиків, се-б то твори найзнаменитших наших писателів, під назвою "Руска Письменність"... (Юл. Романчук, У Львові, 31 липня 1914).)

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature, Костомаров Микола Іванович (портрет), Метлиньский Амвросій Лукіянович (портрет), Романчук Юліян Семенович, Твори Миколи Костомарова, Твори Амвросія Метлиньского, Руска письменність, Просвіта, українська література, українська мова, історія української літератури, бібліотека Світличного І.О.

Бібліографічний опис

Метлинський, Амвросій Лук'янович. Твори Амвросія Метлиньского і Миколи Костомарова / А.Л. Метлинський, М.І. Костомаров. - 2-ге вид. – Львів: З друкарні Наукового товариства ім. Шевченка, 1914. – 512 с. : порт.