Замечания на исторические монографии Д.П. Миллера о малорусском дворянстве и о статутовых судах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1898

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : Тип. Адольфа Дарре

Анотація

Рецензії О.М. Лазаревського на книги Д.П. Міллера. Reviews of A.M. Lazarevski on books of D.P. Miller.

Опис

Рецензії на книги Д.П. Міллера "Нариси з історії та юридичного побуту старої Малоросії" (К., 1897, 135 с.), "Суди земські, міські та підкоморські в ХVIII ст." (Х., 1896 р., 188 с.) та "Перетворення козацької старшини на дворянство" (К., 1897 р., 133 с.)

Ключові слова

Miller D.P., рецензия, присуждение премий, отчет комитета, Харьковский земельный банк

Бібліографічний опис

Лазаревский, Александр Матвеевич. Замечания на исторические монографии Д.П. Миллера о малорусском дворянстве и о статутовых судах // Отчет комитета по присуждению премий, учрежденных Харьковским земельным банком в память двадцатипятилетия царствования Императора Александра ІІ при Императорском Харьковском университете. – Х. : Тип. Адольфа Дарре, 1898. – С. 1–51.