Третичные осадки в обнажениях г. Лубен

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1875

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : В Университетской типографии

Анотація

В статті описані результати геологічних досліджень у Лубенському повіті Полтавської губернії, а також місцезнахождення кремнійових знарядь людини та кісток мамонта у с. Гінці на р. Уди Лубенського повіту.
The results of geological research in the Lubenskoe county of Poltava province, as well as the location of flint human tools and mammoth bones in the Gonzi village on the river Udy of Lubensk County described in the book.

Опис

Ключові слова

дилувиальные образования, третичные осадки, Лубенский уезд Полтавской губернии, геологические исследования, кости мамонта, Общество естествоиспытателей

Бібліографічний опис

Феофилактов, Константин Матвеевич. Третичные осадки в обнажениях г. Лубен // Научные сообщения в заседании Общества естествоиспытателей при Императорском Харьковском университете, 14 декабря 1874 года, профессора К. М. Феофилактова. – Х., 1875. – С. 7–9.