Дипломатическая война: Воспоминания и отрывки из дневника (1914–1919 гг.)

Анотація

Книга Альдрованді Марескотті присвячена в основному участі Італії у першій світовій війні та тій системі мирних договорів (зокрема Версальському та Сен-Жерменському), які цю війну закінчили.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Military intelligence and security service, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science, Штейн, Борис Юхимович, Італія у першій світовій війні, історія Італії, дипломатичне листування, воєнна історія, Перша світова війна, The First World War, початок війни, дипломатія, міжнародні відносини, зовнішня політика, ультиматум Сербії, Пуанкаре, Папська нота, перемир'я з Австро-Угорщиною, боротьба за Адріатику, Орландо

Бібліографічний опис

Альдрованди Марескотти, Луиджи. Дипломатическая война: Воспоминания и отрывки из дневника (1914–1919 гг.) / Л. Альдрованди Марескотти; пер. с итал. под ред. и с вступ. статьей Б.Е. Штейна. – Москва: ОГИЗ Госполитиздат, 1944. – XXVI, 392 с. – (Библиотека внешней политики).