З новійших дослідів про Т. Шевченка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1918

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

[Київ] : Видавництво «Шлях»

Анотація

В 1918 році з'явилось кілька нових дослідів про життя і творчість Т. Шевченка і, з другого боку, тільки тепер стали приступні для ширшої публіки ті розвідки, які ранійше вийшли. але не доходили до рук української інтелігенції. Про одну з таких розвідок (Єнсена) мова була в журналі «Шлях», в статті Марковського; тепер я хочу зупинитись на деяких статтях, присвячених життю та діяльності великого поета. Цікава новина сього року — се педагогичні статті про читаннє і студіованнє Шевченка в школі. Я не хочу сказати, що таких статей зовсім не було ранійше; ні, вони і ранійше були, але тоді вони мали значіннє теоретичне, а тепер, з заведенням українських шкіл низших та середніх, набувають значіннє вповні реальне. Тепер сі вказівки про читанне та тлумаченнє шевченківських творів в школі, окремі питання як пояснити те або инше місце шевченківських поезій, з чого починати читанне і як се читанне розкласти по окремих клясах, се все стає практичним, бо має на увазі реальну українську школу і її потреби. Через се статті педагогичних часописів, як «Вільна Українська Школа» (Київ; або «Нова школа» (Полтава) здобувають особливе значіннє. Се велика зміна нашого життя, наша рідна вкраїнська школа. Ол. Грушевська.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Book and library history, Шевченко Т.Г., досліди про Шевченка, творчість Т.Г. Шевченка, українська література

Бібліографічний опис

Грушевська Ол. З новійших дослідів про Т. Шевченка / Ол. Грушевська . – [Київ] : Видавництво «Шлях» , [1918] . – 12 с. – (В-во «Шлях» № 26.)