Земля и мир животных (география животных)

Анотація

Нікольський О.М. – ординарний професор Імператорського Харківського університету.

Опис

З фонду ФБ Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, історія зоогеографії, зоогеографія, значення температури середовища в житті тварин, Земля та тваринний світ, значення світла в житті тварин, значення вологості, тиску та сили тяжіння в житті тварин, значення їжі в житті тварин, мандрівки тварин, значення рослинності як середовища, значення грунту, умови існування водних тварин, прісноводні тварини, сухопутні тварини, взаємні відносини тварин, способи розселення тварин та значення перешкод, тварини минулих геологічних епох, розповсюдження різних груп тваринного царства, зоологічна географія, палеарктична область та тваринний світ Російської Імперії, зоогеографічні області по Уолесу, зоологічна географія, поза-палеарктичні області, географічна зоологія, фонд ФБ Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

Бібліографічний опис

Никольский, Александр Михайлович. Земля и мир животных (география животных). С 16 отдельными таблицами и 10 рис. и 1 картою в тексте / А.М. Никольский. – Санкт-Петербург: Тип. АО «Брокгауз-Ефрон», 1911. – VIII, 284, [2] с.: ил., XVI табл. – (Библиотека самообразования).