Перська рукописна збірка віршів Хакіма Рокна Масіхі

Анотація

Диван (диван (перс.) – поетична збірка одного автора в літературах Близького та Середнього Сходу) перських віршів Хакіма Рокна Масіхі датується 1638 роком. Передбачається, що збірка поезій – оригінал, написаний під диктування автора його каліграфом. Рукопис приваблює своїм вишуканим оформленням: перші дві сторінки кожного з чотирьох розділів збірки являють золоте поле з візерунком у вигляді хмар, на тлі яких написаний текст. На початку кожного розділу вміщено художню різнокольорову заставку з квітковим орнаментом. Назва написана білими літерами на золотому тлі. Текст на сторінці поділено на дві частини вертикальною орнаментованою кольоровою смугою. Кожна сторінка обрамлена золотою рамкою із синьою кінцівкою. Обкладинка зверху обтягнута чорною шкірою, а всередині – червоною. Кришки прикрашені тисненням із журавлями, а на обороті – тиснення синьо-золотого орнаменту. Рукопис був подарований бібліотеці Харківського університету в 1904 році Б.Г. Філоновим, колишнім вихованцем юридичного факультету Харківського університету, першим головою правління Харківської громадської бібліотеки (нині – Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка), відомим харківським колекціонером та меценатом
Диван (диван (перс.) – поэтический сборник одного автора в литературах Ближнего и Среднего Востока) персидских стихов Хакима Рокна Масихи датируется 1638 годом. Предполагается, что сборник стихов – оригинал, написанный под диктовку автора его каллиграфом. Рукопись привлекает своим изысканным оформлением: первые две страницы каждого из четырех разделов сборника представляют золотое поле с узором в виде белых облаков, на фоне которых написан текст. В начале каждого раздела помещена художественная разноцветная заставка с цветочным орнаментом. Заглавия написаны белыми буквами на золотом фоне. Текст на странице разделен на две части вертикальной орнаментированной цветной полосой. Каждая страница обрамлена золотой рамкой с синей концовкой. Переплет сверху обтянут черной кожей, а внутри – красной. Крышки украшены тиснением с журавлями, а на обороте – тиснения сине-золотого орнамента. Рукопись была подарена библиотеке Харьковского университета в 1904 г. Б.Г. Филоновым, бывшим воспитанником юридического факультета Харьковского университета, первым председателем правления Харьковской общественной библиотеки (ныне – Харьковская государственная научная библиотека имени В.Г. Короленко), известным харьковским коллекционером и меценатом.

Опис

Із фонда Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Цей електронний ресурс представлений також у Світовій цифровій бібліотеці (WDL) - http://www.wdl.org/ru/item/11202/

Ключові слова

перські рукописи, Хакім Рокна Масіхі, перські вірші, поетична збірка, література Близького та Середнього Сходу, рукопис, Філонов Борис Григорович (1835—1910)

Бібліографічний опис

Хаким Рокна Масихи. Персидский рукописный сборник стихов Хакима Рокна Масихи. - 1638. – [243] л.