Об отделении церкви от государства и школы от церкви: 1) Декрет Временного Рабоче-Крестьянского Правительства Украины от 22-го Января 1919 года; 2) Постановление Совета Народных Комиссаров УССР от 3 июля 1920 года; 3) Инструкция Народного Комиссариата Юстиции

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1920

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьков : Издание Народного комиссариата юстиции

Анотація

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Religion/Theology, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, история Украины, Ukraine, History of Ukraine, история религии, Декрет Временного Рабоче-Крестьянского Правительства Украины от 22-го Января 1919 г., Постановление Совета Народных Комиссаров УССР от 3 июля 1920 г., Инструкция Народного Комиссариата Юстиции о применении законоположений об отделении церкви от государства и школы от церкви, применение законоположений об отделении церкви от государства и школы от церкви, отделение церкви от государства, отделение школы от церкви, історія України, історія релігії, Декрет Тимчасового Робочо-Селянського Уряду України від 22 січня 1919 р., Постанова Ради Народних Комісарів УРСР від 3 липня 1920 р., Інструкція Народного Комісаріату Юстиції про застосування законоположень про відокремлення церкви від держави та школи від церкви, застосування законоположень про відокремлення церкви від держави та школи від церкви, відділення церкви від держави, відділення школи від церкви

Бібліографічний опис

УССР, Законы и постановления. Об отделении церкви от государства и школы от церкви: 1) Декрет Временного Рабоче-Крестьянского Правительства Украины от 22-го января 1919 года; 2) Постановление Совета Народных Комиссаров УССР от 3 июля 1920 года; 3) Инструкция Народного Комиссариата Юстиции / УССР, Законы и постановления . – Харьков : Издание Народного комиссариата юстиции , 1920 . – 15 с.