Труды Первого областного съезда хирургов Левобережной Украины. Часть 1 : Протоколы и отчеты

Анотація

Ініціативу скликання 1-го Обласного З'їзду Хірургів Лівобережної України взяла на себе Наукова Асоціація при Губернському Відділі «Медсанпраця» та доручила Хірургічній Секції створити Організаційне Бюро зі скликання з'їзду. З'їзд відбувся з 26 по 29 березня включно, мав 8 засідань, на яких було заслухано 69 доповідей, з них: 22-програмні, 7-організаційні, 37-позапрограмні та 3 демонстрації. Праці з'їздів мають особливе значення лише в тому випадку, якщо вони виходять зараз після з'їзду, щоб учасники могли відновити чутне і бачене на з'їзді. Ось чому, бажаючи якнайшвидше випустити звіти про з'їзд, Організаційне Бюро ухвалило спочатку надрукувати протоколи (1-а частина) і потім праці (2-га частина), де буде розміщено більшість заслуханих доповідей. Пропоновані до уваги читачів протоколи складені на підставі авторефератів осіб, які виступали на з'їзді, причому за суто матеріальними умовами довелося прізвища іноземних авторів і латинські терміни написати російськими літерами. Наприкінці протоколів надруковано звіти про діяльність комісій, які працювали при Організаційному Бюро.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of medicine, Research Subject Categories::MEDICINE, Перший обласний з'їзд хірургів Лівобережної України 26-29 березня 1925 року, Лівобережна Україна, історія медицини, медицина, хірургія, Наукова асоціація при Харківському губвідділі, Дейчман Е.І., замнаркомздоров'я України, культя, повреждение суставов, гінекологія, протез, список делегатів з'їзду, урология, організація Всеукраїнських хірургічних з'їздів, якість російського хлороформу, захворювання голови та грудей, ендокринологія, кістково-суглобовий та залізистий туберкульоз, хірургія кінцівок, Наукова асоціація при Харківському губвідділі Медсанпраця, Харківська губернія, ушкодження суглобів, гастроентероанастомоз, хірургія черевної порожнини, організація хірургічної допомоги на селі, костно-суставной и железистый туберкулез, хлороформ, список делегатів з'їзду

Бібліографічний опис

Харьковский областной съезд хирургов Левобережной Украины (1; 1925; Харьков) Труды Первого областного съезда хирургов Левобережной Украины. Ч . 1: Протоколы и отчеты. – Харьков: Издание Научной ассоциации «Медсантруд», 1925. – 92 с.