Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mezow a Mianowicie Polakow przy Ukonczeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte dnia 31 lipca 1821 roku

Анотація

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects, Adam Jgnacy Zabellewicz, Prof. Filozofii, periodical

Бібліографічний опис

Królewski Uniwersytet Warszawski. Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mezow a Mianowicie Polakow przy Ukonczeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte dnia 31 lipca 1821 roku. – Warszawa : w Drukarni N. Glücksberga Ksiegarza i Typografa Uniwersyt., 1821. – 69 с. ; 1 вкл. арк. іл.