О развитии идеи болезни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1843

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Киев : В Университетской типографии

Анотація

Опис

Микола Іларіонович Козлов (1814-1889) - російський військовий лікар, у 1869-1871 роках - начальник Імператорської медико-хірургічної академії, головний військово-медичний інспектор. Справжній таємний радник. У 1829 році вступив до Імператорського Казанського університету, який закінчив у 1833 році; 1837 року в Дерптському університеті отримав ступінь доктора медицини за дисертацію «De tumoribus compositis». Потім два роки стажувався у найкращих медиків у Парижі, Відні, Цюріху. У 1839 році Микола Іларіонович Козлов вступив на службу до канцелярії Військового міністерства. З 1841 був професором в Імператорському університеті Св. Володимира в Києві, де сприяв формуванню медичного факультету, на якому читав патологічну анатомію, історію медицини, загальну терапію та патологічну хімію. Був консультантом при Київському інституті шляхетних дівчат і молодшим ординатором Київського військового шпиталю. У 1844 році за кордоном проводив дослідження з гістології та хімії. Після цього Козлов послідовно обіймав посади віце-директора медичного департаменту Міністерства внутрішніх справ, віце-директора медицини департаменту Військового міністерства (1858), начальника Імператорської медико-хірургічної академії (1869-1871 роки) і головного військово-медичного інспектора . У 1872 році за його участі було відкрито перші в Росії жіночі медичні курси. Був почесним консультантом Максиміліанівської лікарні. На всіх теренах М. І. Козлов виявив себе як вчений та енергійний, талановитий адміністратор. Як професор, Козлов одним із перших запровадив гістолого-хімічний аналіз у медичну практику.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of medicine, Research Subject Categories::MEDICINE, история медицины, патологическая химия, патологическая анатомия

Бібліографічний опис

Козлов, Николай Илларионович. О развитии идеи болезни : Речь, читанная ординарным профессором патологии Н. Козловым // Отчет о состоянии Императорского Университета св. Владимира за 1841-42 и 1842-43 учебные года. – [Киев : Унив. тип., 1843]. – С. 24–122.