Украинский вестник на 1816 год. Книжка десятая. Месяц октябрь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1816-10

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьков : В Университетской типографии

Анотація

«Украинский вестник» (1816-1819 рр.) – перший на Україні літературно-художній, науковий та громадсько-політичний місячник, видання якого тривало чотири роки. Ініціатором його видання був професор словесності Харківського університету Іван Срезневський (1770-1820), видавцями-редакторами – талановиті публіцисти й організатори Євграф Філомафітський (1790-1831), Розумник Гонорський (1791-1819). Журнал мав відділи науки й мистецтва, красного письменства і “суміші”. Першим із тогочасних видань «Украинский вестник» відкрив відділ місцевої хроніки – харківські записки, котрий вів Григорій Квітка-Основ’яненко. Певний час існував також відділ дитячого читання, а потім – закордонних відомостей. Тираж журналу – 500 примірників, поширювався по всіх містах Слобідської України, Півдня Росії, а також у Петербурзі, Москві, Ризі, Варшаві, Тифлісі та ін. «Украинский вестник» користувався широкою популярністю. Найбільшим здобутком журналу слід назвати публікацію на його сторінках естетичних праць Р.Гонорського, художньої прози І.Вернета, української поезії П.Гулака-Артемовського. Сміливі виступи журналу привернули увагу місцевої та столичної цензури і на початку 1820-го року було “припинено його негайно”.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature, история Харьковского университета, Харьковский университет, Kharkov University, the history of Kharkov University, Успенский Гавриил, декан, Об истории, О древнем Турьем роге, Марков М., Отрывки из Писем о Малороссии А. Левшина, Левшин А., Отличительные свойства малороссиян, Переяслав, Полтавская губерния, малороссияне, Еще несколько моих воспоминаний (окончание), Вернет Иван, Изображение одного предмета тремя знаменитыми авторами, Совесть, Каменская Александра, Дружба, Шумлянская Глафира, Приключение случившееся с Тюренем, Цветок на гроб друга С.А. Гринева, Райдаровский, Памяти С.А. Гринева, Фрапол Н., Шкларевич Г., Орфей и Евридика, Куницкий П., Кричевская Любовь, Юшков Степан, Харьковские записки, Харьковское Общество Благотворения, Общество Благотворения, Отчет Совета Харьковского Общества Благотворения за V год, Институт для воспитания девиц, Харьковская губерния, история образования, Список девиц, удостоившихся награждений за благонравие, успехи в науках и рукоделиях, Библиография выходящих в Харькове книг, Речь, говоренная при погребении Кандидата Императорского Харьковского университета Степана Алексеевича Гринева, Филомафитский Евграф, Корнелиус Александр, Ответ на критику Русского Библиографа, Пильгер Федор, Гонорский Разумник

Бібліографічний опис

Украинский вестник на 1816 год. Книжка десятая. Месяц октябрь.– Харьков : В Университетской типографии, 1816. – 140, [4] с. – (Отсутствуют С. 73–74).