Виробництво на Україні

Ескіз

Дата

1926

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Український робітник. Артемівськ, Друкарня Видавництва «Український робітник»

Анотація

В умовах сучасної машинової техніки оснівні підвалини промисловости будь-якої країни — це вугілля та залізо. Вугілля є універсальне паливо, що розмірами вжитку займає перше місце серед низки речей опалення дарма, що йому конкурує біле вугілля (енергія падіння води; та нафта; вугілля дає рух більшості фабрик та заводів земної кулі. Залізо є незамінний матеріял для виготування машин та верстатів, для різних тривалих будівель (мостів, наприклад), для знаряддя і т. інш. Що більший розвиток має промисловість даної країни, то більше вона споживає вугілля та заліза. Україна є надто багата на ці мінерали. Донецький Басейн, що міститься у самому центрі України, є один з найбільших у Европі місцероджень твердого мінерального палива (вугілля, антрациту) та залізної руди. Сполучення цих двох оснівних для сучасної техніки мінералів зробило з Донбасу що-найбільший промисловий район Союзу Радянських Республік. Загально союзне значіння Донбасу знайшло собі влучну назву у виразі „Всеросійської кочегарні". Але копальні багатства України не вичерпуються лише вугіллям та залізом. На Донці, недалеко від Никополя, є великі поклади марганцевої руди, що вона має велику вагу у сталеливарній справі. В районі станції Микитівки (Донбас) знаходиться місцеродження живого срібла. Там же, в Донбасі, в районі села Брянцівки, є великі місцеродження кам'янки. У кол. Харківській губернії містяться соляні джерела, що сіль з них добувалася шляхом виварки. Надзвичайно багата Україна на різного роду коштовні глини. Нарешті, хліборобське значіння України й багатства її ґрунту становлять собою основу для розвитку виробництва що до обробки харчових продуктів — цукрового, олійного, борошняного й т. инш.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of technology and industry, Бібліотека українознавства, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Agricultural history, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Economic history, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Statistics, Господарська діяльність людини, Діаграма зросту виробництва на Україні 1910–1925-26 рр., Ukraine, History of Ukraine, Украина, история Украины, історія України, історія промисловості, українська промисловість, промислове використання природніх ресурсів, промисловість, Стан виробництва на Україні, Виробництво на Україні за кріпацтва, Історія виробництва, Керування виробництвом на Україні, Добувальне виробництво, Видобуття кам'яного вугілля, Рудне та залізоробне виробництво, Соляна здобич, Обробне виробництво, Металообробне виробництво, Химічне виробництво, Текстильне виробництво, Цукрове виробництво, Борошняне виробництво, Ґуральництво, Тютюнове виробництво, Шкіряне виробництво, Донбасс, копальні багатства України

Бібліографічний опис

Янжул І. Виробництво на Україні / І. Янжул ; Перекл. О. Матійченко . – Харків : Український робітник, 1926. – 57 с. – (Бібліотека українознавства).