Записка по вопросу о снабжении Балтийского флота топливом и смазочными маслами в период до и во время войны 1914—1918 г.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1922

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Петроград : Государственное издательство

Анотація

У статті на базі архівних документів розглядається питання про організацію постачання військ РСЧА матеріальними засобами шляхом їх підвезення автомобільним транспортом при підготовці та в ході Радянсько-фінляндської війни 1939-1940 років. Автор зупиняється на труднощах організації постачання військ, розкриває недоліки, пов'язані з недосконалістю теорії та практики підвезення матеріальних засобів у ході військових дій та заходах, вжитих керівництвом країни та армії щодо виправлення ситуації, що склалася.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Military intelligence and security service, военная история, Первая мировая война, силы воюющих сторон, Перша світова війна, The First World War, война на море, Балтийский флот, сведения о количестве угля, сведения о количестве смазочных масел, доставка угля в 1914 году для Балтийского флота и портов, наличие топлива в районе расположения флота к 1 января 1915 года, наличие топлива в районе расположения флота к 1 января 1916 года, наличие топлива в районе расположения флота к 1 января 1917 года, наличие топлива в районе расположения флота к 1 января 1918 года, угольные транспорта, нефтяные транспорта, запасы топлива Балтийского флота, жидкое топливо, расход минерального топлива в портах Балтийского моря за 1915 год, расход минерального топлива в портах Балтийского моря за 1916 год, сведения о наличии мазута гор. Ревель, расход мазута на эскадренных эсминцах типа «Новик» в 1917 году, смазочные масла, сведения о наличии мазута гор. Свеаборг, расход смешанного масла на эскадренном эсминце «Казанец» в кампанию 1911 года

Бібліографічний опис

Вінтер, Віктор Андрійович. Записка по вопросу о снабжении Балтийского флота топливом и смазочными маслами в период до и во время войны 1914—1918 г.// Военно-морская комиссия по исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 гг. на море. Сборник № 2. – Петроград, 1922. – С. 1–54.