Культурне будівництво Української Радянської Соціалістичної Республіки : (статистичний довідник)

Анотація

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Редько Ф.А., Рябічко В.А., Всесоюзний перепис населення 1939 року, загальноосвітні школи, Українська Радянська Соціалістична Республіка, УРСР, Україна, заклади позашкільного виховання дітей, дошкільне виховання, дитячі будинки УРСР, масова освіта дорослих, навчальні заклади для підготовки кадрів, Академія наук УРСР, Науково-дослідні інститути, музеї УРСР, клубні заклади, бібліотеки УРСР, театр, кіно, самодіяльне мистецтво, друк, книжкова продукція УРСР, витрати на освіту, культурні центри України, культосвітні заклади по областях УРСР, Списки навчальних і науково-дослідних закладів

Бібліографічний опис

Культурне будівництво Української Радянської Соціалістичної Республіки : (статистичний довідник) / Народний комісаріат освіти та Управління народногосподарського обліку Української РСР ; Підгот. С.С. Діброва, М.Г. Шабанова ; За заг. ред. Ф.А. Редько, В.А. Рябічко. – Київ : Видавництво «Радянська школа», 1940. – 203 с.