Систематичний покажчик матеріалу, вміщеного у «Віснику природознавства» за 1927 рік

Ескіз

Дата

1927-11

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківське наукове товариство. Держдрукарня «Харків-Друк»

Анотація

Єдиний на Україні загально-природничий науково-популярний журнал. Орган Природничої секції Харківського наукового товариства. Редакційна колегія: заслуж. проф. Микола Білоусів, проф. Степан Рудницький і проф. Олександер Яната. Журнал широко освітлює та виявляє: головніші досягнення природознавства та окремих його галузей на Україні в СРСР та за кордоном; наслідки вивчення природи та природних продукційних сил України та інших країн; важливіші сучасні проблеми і питання природознавства та вивчення природних продукційних сил; питання охорони природи та природних багатств; питання організації й методики природничого дослідження та навчання природознавства. А також подає: наукову хроніку, реферати, рецензії та бібліографію основної літератури, з усіх галузей природознавства, вивчення природних продукційних сил та охорони природи; інформації про діяльність природничих установ та організацій, про природничі конференції, з'їзди, експедиції тощо; ілюстрації з природи України.

Опис

За рішенням президії ХНТ від 18 березня 1927 року природнича секція товариства розпочала видання «…щомісячного журналу «Вісник Природознавства», розміром на 4 друкованих аркуші…».

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Mass communication, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, Kharkiv magazine, Україна, Харків, Ukraine, природознавство, Природнича секція Харківського наукового товариства, Харківське наукове товариство, природничі науково-дослідчі установи, популяризація природничого знання

Бібліографічний опис

Систематичний покажчик матеріалу, вміщеного у «Віснику природознавства» за 1927 рік // Вісник природознавства. – Харків, 1927. – № 5–6 (листопад–грудень). – С. 336–339.