Записки Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. Т.5

Анотація

Опис

Ключові слова

Звіт про стан діяльності у 1880 році, Щомісячні та річні спостереження на метеорологічній станції за 1880 рік, Праці викладачів та студентів, Список студентів на 1 січня 1881 року

Бібліографічний опис

Записки Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. Т.5/ Под ред. А. Антонович. - Варшава: Типография К. Ковалевского, 1881. - Пагинация раздельная